EN

Newyddion

Eich swydd bresennol: Hafan>Newyddion

KOSMOS-yr 127fed Ffair Treganna Ar-lein

2020-07-31 00:00:00 56

JUN15-MEHEFIN 24,2020, Oherwydd y COVID-19, Fe wnaethom gynnal Ffair Treganna ar-lein. Rydyn ni'n dangos ein patrymau diweddaraf i gwsmeriaid trwy'r Rhyngrwyd. Mae yna lawer o bobl yn gwylio ar-lein, ac rydym wedi cyflawni llwyddiant mawr. Mae ein cynhyrchion newydd hefyd yn cael derbyniad da gan gwsmeriaid. Credwn y bydd yr epidemig yn pasio cyn bo hir, a chyn bo hir byddwn yn dangos ein cynnyrch wyneb yn wyneb â'n cwsmeriaid.