EN

समाचार

तपाईंको वर्तमान स्थिति: होम>समाचार

KOSMOS - १२127 औं क्यान्टन फेयर अनलाइन

2020-07-31 00:00:00 56

JUN15-JUN 24,2020, COVID-19 को कारणले, हामीले एक अनलाइन क्यान्टन मेला आयोजना गरेका छौं। हामी ईन्टरनेट को माध्यम बाट ग्राहकहरु लाई हाम्रो नयाँ ढाँचा देखाउँदछ। त्यहाँ अनलाइन हेर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्, र हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौं। हाम्रो नयाँ उत्पादनहरु पनि ग्राहकहरु द्वारा राम्रो स्वागत छ। हामी विश्वास गर्छौं कि महामारी चाँडै बितेर जान्छ, र हामी चाँडै नै हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा ग्राहकहरू समक्ष आमने सामने देखाउनेछौं।


फोन

0086-513-86516656